Trang chủ Life Vì sao quả cam nổi trong nước?

Vì sao quả cam nổi trong nước?

Thả quả cam vào trong nước, nó nổi. Bóc quả cam, thả lại vào trong nước, nó chìm.

Vỏ của quả cam rất xốp và chứa đầy túi khí, chính điều này khiến nó có tỉ trọng (khối lượng của vật so với thể tích của nó) thấp hơn so với nước, khiến nó nổi. Bóc vỏ tức là loại bỏ hết các túi khí từ quả cam, điều này vô tình khiến tỷ trọng quả cam lớn hơn so với nước, và vì thế nó chìm.

Nguồn: Sciencekids.co.nz