Trang chủ Science Chai nước biết “thổi” tắt lửa

Chai nước biết “thổi” tắt lửa

Nghe rất khó tin phải không nào!

Cho bột nở vào một chai nhựa. Đổ axit acetic (9%) vào chai. Bột nở phản ứng với axit tạo thành Natri Acetat và giải phóng nước, khí CO2. Khi cho lửa vào chai, do chai toàn chứa CO2 nên lửa tắt.

Cùng chai đó, cho thêm bột NaOH rồi đậy nắp chai lại, lắc đều cho NaOH tan hết. NaOH hấp thu hết CO2. Chai bị biến dạng cho áp suất không khí lớn hơn áp suất trong chai.

Nguồn: Mel Science