Trang chủ Life Axit dạ dày ăn mòn được lưỡi dao cạo râu mà không...

Axit dạ dày ăn mòn được lưỡi dao cạo râu mà không ăn mòn cơ thể?

Vì sao axit dạ dày mạnh thế mà nó lại không tàn phá cơ thể người được nhỉ?

Nguồn: List 25