Trang chủ Science Vì sao tia điện có màu xanh?

Vì sao tia điện có màu xanh?

Ánh sáng của tia điện thường có màu xanh. Nguyên nhân vì đâu nhỉ?

Một tia lửa điện là một dòng điện chạy qua khí. Để làm được điều đó, nó buộc phải đẩy electron ra khỏi khí. Đôi lúc, những electron này sẽ tái kết hợp với các nguyên tử, và khi đó sinh ra rất nhiều năng lượng dưới dạng ánh sáng.

Những khí khác nhau sẽ tạo ra màu ánh sáng khác nhau. Argon tạo ra màu tím, heli tạo ra màu đỏ, khí Natri tạo ra màu cam sáng và nitơ tạo ra màu xanh.

Bạn thấy tia điện có màu xanh bởi điện đi qua không khí- nơi nitơ chiếm phần rất lớn.

Nguồn: The Naked Scientists