Trang chủ Science Vì sao bóng bay làm diêm xoay?

Vì sao bóng bay làm diêm xoay?

Đặt một que diêm lên gờ đồng xu, được để cân bằng trên một đồng xu khác. Úp cốc nhựa lên. Thổi bóng bay, cọ xát nó vào áo.

Đưa quả bóng lại gần que diêm, que diêm di chuyển. Vì sao lại thế?

Nguyên nhân là khi bạn cọ xát quả bóng vào áo, bạn cung cấp thêm electron cho bóng, khiến nó mang điện tích âm, trong khi đó, que diêm lại đang cân bằng giữa điện tích âm và dương.
Khi một vật mang điện tích ấm, nó sẽ đẩy electron của vật khác và hút proton của vật đó. Khi một vật cân bằng điện tích đủ nhẹ, giống như que diêm, vật mang điện tích âm sẽ hút vật nhẹ này. Tuy nhiên, nếu que diêm ở trên mặt phẳng, lực hút này không đủ lớn để thắng lực ma sát. Khi đặt que diêm trên gờ đồng xu, lực ma sát đã được giảm đi rất nhiều, và lúc này lực hút của vật mang điện tích âm (quả bóng) có thể hút được que diêm.

Nguồn: Stevespanglerscience.com