Trang chủ Science Vẽ tranh có điện, bạn có tin?

Vẽ tranh có điện, bạn có tin?

Nghe có vẻ khó tin quá nhỉ. Bức tranh có điện được sao?

Cách làm vô cùng đơn giản: Đổ graphite vào bình chứa. Thêm dung dịch natri silicate. Khuấy đều và vẽ liền nét một bức tranh bất kỳ.

Chỉ cần kẹp một đầu điện cực vào nơi bắt nguồn bức tranh, một điện cực nối với diode đèn led, bạn có thể kiểm tra dòng điện tại bất cứ điểm nào trong bức tranh.

Nguồn: Mel Science