Trang chủ Life Từ nào bỏ dấu sắc mà vẫn nguyên nghĩa?

Từ nào bỏ dấu sắc mà vẫn nguyên nghĩa?

Trong tiếng Việt có từ nào bị mất dấu sắc mà không thay đổi ý nghĩa không bạn nhỉ?

Đáp án: Tứ – Tư.

Nguồn: Hà Hoa