Trang chủ Life Tìm quặng vàng theo mùi, bạn có biết?

Tìm quặng vàng theo mùi, bạn có biết?

Đây là một phương pháp tìm vàng khá hiệu quả bởi quặng vàng luôn đi cùng thủy ngân.

Để tìm quặng vàng, người ta chế tạo ra máy phân tích khí đặc biệt để tìm mùi trong không khí. Tuy nhiên, dụng cụ này không nhậy và kém chính xác.


Gần đây, các nhà khoa học Nga đã chế tạo máy phân tích khí hấp thụ nguyên tử xách tay để ngửi không khí thoát ra từ lỗ đào sâu dưới đất với độ chính xác là một phần trăm triệu miligam thủy ngân trong một lít không khí. Hơi thủy ngân sẽ được hấp thụ trên một chất đặc biệt, đem đi định lượng và tìm ra mỏ vàng.

Nguồn: 365 câu hỏi hóa học và đời sống