Trang chủ STEM Thí nghiệm tạo bong bóng khổng lồ

Thí nghiệm tạo bong bóng khổng lồ

Khá là đơn giản, bạn chỉ cần đá khô + nước = bong bóng khổng lồ.

Đá khô chính là khí CO2 ở thể rắn. Loại khí CO2 thể rắn này có một khả năng đặc biệt: biến đổi trực tiếp từ thể rắn sang thể khí, bỏ qua thể lỏng. Tình chất này được gọi là “Sự thăng hoa”. Khi đổ nước vào đá khô, một hiện tượng rất thú vị sẽ xuất hiện.