Trang chủ English Thí nghiệm làm Natri nhảy múa trong ống nghiệm

Thí nghiệm làm Natri nhảy múa trong ống nghiệm

Bạn đã bao giờ thấy chất hóa học nhảy nhót chưa? Nếu chưa, cùng xem nhé!

Đổ nước vào 2 ống nghiệm. Thêm dung dịch chỉ thị Phenolphthalein và thymolphthalein. Đổ kerosen vào 2 ống. Do có tỉ ttrọng khác nhau nên nước và kerosen không hòa vào với nhau được mà hình thành 2 lớp dung dịch.

Natri là một kim loại mềm nên có thể dễ dàng cắt chúng bằng dao. Thả vào ống nghiệm.

Natri không phản ứng với kerosene nhưng nó lại phản ứng với nước, tạo thành natri hidroxit và giải phóng các bong bóng hidro. Khí hidro đẩy natri lên dung dịch kerosen, nhưng do chịu tác động trọng lực, natri lại bị kéo xuống nước.

Cứ thế, quá trình diễn ra cho tới khi mẩu natri hết.

Nguồn: Mel Science