Trang chủ Science Thí nghiệm Bong bóng khói

Thí nghiệm Bong bóng khói

Thí nghiệm Bong bóng khói được thực hiện bởi Câu lạc bộ Vật lý và Câu lạc bộ Khoa học trường THPT Hà Nội - Amsterdam.

Cùng xem các bước tiến hành thí nghiệm này nhé!

Nguồn: Báo Khoa học và Phát triển