Trang chủ STEM Thể lệ chương trình “Chia sẻ tri thức STEM”

Thể lệ chương trình “Chia sẻ tri thức STEM”

Mỗi ngày có 3 phần thưởng cho 3 người có đóng góp lớn nhất (xét theo điểm), với mức cao nhất 500.000 đồng. Mỗi tuần có 10 phần thưởng cho 10 người có đóng góp lớn nhất, mức cao nhất 2 triệu đồng.

“Chia sẻ tri thức STEM” là một chương trình có thưởng nhằm tăng cường việc chia sẻ tri thức, học liệu – đặc biệt là về STEM – trên môi trường internet, cụ thể là mạng xã hội STEM.VN, qua đó gia tăng sự kết nối số giữa thầy và trò, sự trao đổi giữa các giáo viên về STEM – dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, đặc biệt ưu tiên cấp học từ lớp 3 đến lớp 8. Chương trình cũng nhằm tạo thêm nguồn học liệu “made in Vietnam” để hỗ trợ giáo dục STEM hiệu quả cho trẻ em Việt Nam.

I. Đối tượng tham gia

Các giáo viên Học viện STEM và Nhóm Giảng viên học viện STEM và các đối tượng khác quan tâm đến giáo dục – đặc biệt là giáo dục STEM – và có nguyện vọng chia sẻ tri thức cho học sinh.

II. Sản phẩm tham gia

– Bài viết, bao gồm cả bài viết chứa video clip.

– Câu hỏi trắc nghiệm (multiple choice question – MCQ)

– Bài tập trắc nghiệm (quiz)

– Bài giảng

Các sản phẩm này được đăng  tải trên mạng xã hội STEM.VN nhằm phổ biến cho học sinh (ưu tiên cấp học từ lớp 3 đến lớp 8) các tri thức thuộc mọi lĩnh vực. Đặc biệt khuyến khích tri thức thuộc các môn học STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán), hoặc được truyền đạt theo phương pháp giáo dục STEM (học thông qua hành, tạo ra sản phẩm, giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề của đời sống bằng việc vận dụng tích hợp kiến thức nhiều môn học).

Số lượng sản phẩm tham gia: Không giới hạn. Càng nhiều sản phẩm, số điểm để xét phần thưởng càng cao.

III. Thời hạn đóng góp nội dung

Từ ngày 15/11 đến hết ngày 15/12/2018.

IV. Tuyên bố bản quyền

Việc gửi sản phẩm tham gia chương trình này đồng nghĩa với việc khẳng định và cam kết rằng sản phẩm đó do chính người tham gia tạo ra. Việc sử dụng một phần tư liệu, hình ảnh, clip của cá nhân/tổ chức khác cần được dẫn nguồn và đảm bảo tính hợp pháp. Người tham gia có đầy đủ mọi quyền tác giả đối với sản phẩm, mạng xã hội STEM.VN có quyền sử dụng chúng.

V. Phần thưởng

Mỗi ngày có 3 phần thưởng cho 3 người có đóng góp lớn nhất (xét theo điểm), với các mức thưởng 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng.

Mỗi tuần có 10 phần thưởng cho 10 người có đóng góp lớn nhất. Mức thưởng: 2 triệu đồng cho top 1;  500.000 đồng cho top 2; 250.000 đồng cho top 3, và 100.000 đồng cho top 4-10.

VI. Tiêu chí trao thưởng

Các sản phẩm được trao thưởng cần phải:
– Do chính người tham gia tạo ra
– Bảo đảm tính chính xác về học thuật.
– Sáng tạo trong cách truyền đạt, phổ biến tri thức.
– Hoàn thiện về hình thức và cấu trúc, cụ thể là:
Bài viết (bao gồm dạng bài clip): Có đủ Tiêu đề, mô tả tóm tắt, có ảnh đại diện, ảnh và clip trong bài có chú thích.
Bài giảng: Đảm bảo cấu trúc hoàn chỉnh của một bài giảng.
MCQ: Có đủ câu hỏi và 4 phương án trả lời, câu trả lời đúng, môn/lĩnh vực, lớp, giải thích, tag, thời gian làm bài.
Quiz: Có đủ tiêu đề, mô tả, có tối thiểu 10 câu hỏi trắc nghiệm, giải thích, tag, chọn môn/lĩnh vực, lớp, thời gian làm bài.
– Có hiệu quả tương tác cao trên mạng xã hội: Các bài viết, bài giảng có tổng số lượt tiếp cận, chia sẻ, phản hồi cao; dạng MCQ, quiz có tổng số người trả lời cao.
– Đạt mức điểm tối thiểu: 200.000 điểm đối với phần thưởng ngày và 400.000 điểm đối với phần thưởng tuần. Điểm xét trao thưởng được tính ở thời điểm 24h mỗi ngày và 24h ngày chủ nhật mỗi tuần.
VII. Cơ chế tính điểm

Điểm ban đầu (được tính ngay sau khi chia sẻ bài viết, bài giảng, MCQ, quiz lên STEM.VN):
– 100.000 điểm/bài giảng

– 5.000 điểm/bài viết.

– 1.000 điểm/MCQ

– 1.000 điểm/quiz.

– 20.000 điểm/clip tự sản xuất

– 5.000 điểm/clip từ nguồn khác

Điểm tương tác:
– Đạt 50 người xem/ngày trở lên: Cộng 50% số điểm ban đầu.

– Đạt 200 người xem/tuần trở lên: Cộng 50% số điểm ban đầu.

– Dưới 50 người xem/ngày: Trừ 20% số điểm ban đầu.

– Dưới 200 người xem/tuần: Trừ 20% số điểm ban đầu.

VIII. Cách thức tham gia

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên STEM.VN.

Bước 2: Nhập nội dung sản phẩm.

Với bài giảng, bài viết: Gửi về địa chỉ email online@dtt.vn.

Bước 3: Chia sẻ sản phẩm tham gia (không bắt buộc).

Xem chi tiết về hướng dẫn cách thức tham gia tại đây.

Nguồn: STEM.VN