Trang chủ English Thay màu dung dịch chỉ bằng cách thở

Thay màu dung dịch chỉ bằng cách thở

Bạn có tin không?

Đổ dung dịch canxi hydroxit (có tính kiềm) vào trong lọ thủy tinh. Cho thêm vài giọt chỉ thị màu phenolphthalein. Do dung dịch có tính kiềm, chỉ thị màu khiến dung dịch có màu hồng.

Cho một ống hút vào bình. Thổi vào trong ống hút. Do khi thổi vàoống hút, bình có thêm CO2. Khí này phản ứng với Canxi Hydroxit tạo ra canxi carbonat (dạng cặn màu trắng). Khi này, dung dịch chuyển sang trạng thái trung hòa và phenonphthalein trở nên không màu. 

Nguồn: Mel Science