Trang chủ Life Tại sao khi nhổ cỏ dại không nên dứt quá đột ngột?

Tại sao khi nhổ cỏ dại không nên dứt quá đột ngột?

Có lẽ nhiều người không biết thực tế này!

Khi nhổ cỏ quá đột ngột thì rễ cỏ chưa kịp chuyển động thân đã bị đứt. Rễ vẫn nằm trong đất, cỏ dại sẽ nhanh chóng mọc lại.

Nguồn: Tôi yêu Vật lý