Trang chủ English STEM trong mắt các bạn Tây

STEM trong mắt các bạn Tây


Chúng ta cứ hay nói giáo dục STEM là sự kết hợp của các môn khoa học như Khoa học, Công nghệ, kỹ nghệ và Toán. Tuy nhiên, với các bạn Tây, STEM đơn giản hơn nhiều!

Với giáo viên thể dục, STEM có liên quan tới rất nhiều môn học, được thể hiện ở các nguyên tắc Vật lý như nguyên tắc về năng lượng và chuyển động.

Trong khi các giáo viên thấy rằng STEM gắn liền với khoa học và thực nghiệm thì nhiều học sinh lại định nghĩa STEM với các môn thể thao.

Với môn bóng đá, STEM chính là việc đá trái bóng đi theo hướng mình mong muốn và ghi bàn. Có học sinh, STEM là để ứng dụng trong môn sản bắn và câu cá; trong khi với học sinh khác, STEM rất bổ ích cho chơi tennis.

Nguồn: Youtube