Trang chủ Life Số 12 độ, 14 độ trên chai bia biểu hiện độ cồn...

Số 12 độ, 14 độ trên chai bia biểu hiện độ cồn trong chai?

Lâu nay không ít người lầm tưởng, số 12 độ, 14 độ là độ cồn (độ rượu - độ tinh khiết của rượu trong bia). Nhưng điều đó là không đúng.

Số ghi trên chai bia không biểu thị lượng rượu tinh khiết ( độ rượu) mà biểu thị độ đường trong bia. Nguyên liệu chủ yếu để nấu bia là đại mạch. Qua quá trình lên men, tinh bột đại mạch chuyển hóa thành đường mạch nha( đó là Mantozơ – một đồng phân của đường saccarozơ). Bấy giờ đại mạch biến thành dịch men, sau đó lên men biến thành bia. Khi đại mạch lên men sẽ cho lượng lớn đường mantozơ, chỉ có một phần mantozơ chuyển thành rượu, phần mantozơ còn lại vẫn tồn tại trong bia. Vì vậy hàm lượng rượu trong bia khá thấp.

Độ dinh dưỡng của bia cao hay thấp có liên quan đến lượng đường. Trong quá trình ủ bia, nếu trong 100ml dịch lên men có 12g đường người ta biểu diễn độ đường lên men là bia 12độ . Do đó bia có độ 14 độ có giá trị dinh dưỡng cao hơn bia 12 độ.

Nguồn: Thầy Trương Thế Thảo