Trang chủ Life Số 0 trong hệ chữ số La Mã viết như thế nào?

Số 0 trong hệ chữ số La Mã viết như thế nào?

Số 5 trong hệ chữ số La Mã viết là V, số 10 viết là X. Bạn đã bao giờ tự hỏi, vậy số 0 viết như thế nào?

Số 0 trong hệ chữ số La Mã viết như thế nào? - post

Câu trả lời là: Không viết như thế nào cả vì bảng số La Mã đâu có số 0, giống như bảng chữ cái tiếng Việt không có W J hay Z vậy đó.

Nguồn: Khoahoc.tv