Trang chủ Life Sao là gì?

Sao là gì?

Trên bầu trời hàng đêm, chỉ cần không quá nhiều mây, chúng ta đều thấy rất nhiều chấm sáng nhỏ mà chúng ta gọi là những ngôi sao. Mặt Trời là sao nhưng Sao Mộc, Sao Hỏa lại không phải sao. Vậy thế nào là sao?

Một ngôi sao là một thiên thể dạng cầu ở thể plasma, phát ra ánh sáng và tự chống lại được lực hấp dẫn bản thân nhờ phản ứng kết hợp hạt nhân trong lòng của nó. Khi một thiên thể có khối lượng khoảng hơn 8% khối lượng của Mặt Trời (hơn 80 lần khối lượng Sao Mộc), lực hấp dẫn của nó hướng vào tâm đủ lớn để phá vỡ lớp vỏ nguyên tử, khiến các electron thoát khỏi quỹ đạo quanh hạt nhân, đưa vật chất về dạng plasma. Chuyển động nhiệt của các hạt nhân hydro trong plasma làm xuất hiện các phản ứng nhiệt hạch tổng hợp hạt nhân hydro tạo thành hạt nhân heli. Phản ứng này giải phóng năng lượng làm thiên thể phát ra ánh sáng, đồng thời năng lượng từ phản ứng giải phóng ra cũng chống lại lực hấp dẫn để sao dừng co lại.

Khi lượng hydro đã gần hết và không còn đủ năng lượng giải phóng ra để chống lại hấp dẫn hướng tâm, ngôi sao đi vào giai đoạn kết thúc. Tùy theo khối lượng của sao mà chúng có kết thúc khác nhau.

Nguồn: Giáo dục Khoa học