Trang chủ Life Rất ít người hiểu thông điệp trong bức hình này, còn bạn?

Rất ít người hiểu thông điệp trong bức hình này, còn bạn?

Chỉ những người thông minh mới hiểu được thôi, và nhóm này chỉ chiếm 20% dân số.

Đáp án:

2 + 2 = cá: Ghép hai con số hai lại thành hình con cá.

3 + 3 = tám: Ghép 2 con số ba lại thành số tám.

7 + 7 = tam giác: Ghép hai con số 7 lại thành hình tam giác.

Nguồn: VnExpress