Trang chủ Life Quả cam được gọi là quả cam vì nó có màu cam?

Quả cam được gọi là quả cam vì nó có màu cam?

Theo bạn, quả cam được gọi là quả cam vì nó có màu cam, hay màu cam được gọi là màu cam vì nó có màu giống quả cam?

 

Màu cam hay quả cam - cái nào gọi theo cái nào?Màu cam hay quả cam – cái nào gọi theo cái nào?

Trả lời: Màu cam được gọi theo tên của quả cam, giống như một số trường hợp khác như màu hồng cánh sen, màu oải hương chẳng hạn. Chúng được gọi tên vì giống với màu của một vật thể.

 

Nguồn: Khoahoc.tv

Chia sẻ