Trang chủ Life Đố vui: Nước gì ăn được nhưng không uống được?

Đố vui: Nước gì ăn được nhưng không uống được?

Đó chỉ là một trong nhiều câu đố mẹo hóc búa trong clip dưới đây. Bạn có muốn tham gia thử tài không?


Nước gì ăn được nhưng không uống được?
Con gì đầu ở dưới nước, đuôi lại ở trên rừng?
Cái gì bỏ xuống nước không chìm, cho vào than không cháy?
Con gì có cái không có đực, lại đẻ rất nhiều con?
Con gì có ba đầu, bốn chân, và một cái đuôi?
Con gì cho ăn thì chết, bỏ đói lại sống?
Con gì có mạng thì chết, mất mạng thì sống?

Hãy cùng thử trả lời và xem đáp án trong clip dưới đây nhé:

Nguồn: Câu Đố Vui Dân Gian Việt Nam