Trang chủ English Nước đóng băng ngay lập tức

Nước đóng băng ngay lập tức

Bạn có hiểu được nguyên nhân khiến nước đóng băng ngay lập tức như trong video dưới đây không?

Nguyên nhân là nước ở trong chai đã ở tình trạng siêu lạnh – đó là khi nhiệt độ của chất lỏng thấp hơn điểm đóng đá thông thường của nó mà chất lỏng chưa chuyển sang dạng rắn. Chất lỏng lúc này cần có một sự tác động để quá trình đóng băng diễn ra và để một lượng nhỏ các phân tử chất lỏng trở về trạng thái kết dính thông thường – như khi chúng kết dính trong tinh thể.

Nguồn: Chemistry Experiment