Trang chủ Life Núi lửa có thay đổi vị trí của mình?

Núi lửa có thay đổi vị trí của mình?

Liệu núi lửa, sau khi phun trào, có thể di chuyển sang địa điểm khác để phun trào tiếp không nhỉ?

Theo các nhà khoa học, đôi lúc, hiện tượng này cũng xảy ra. Chẳng hạn, chúng ta có ghi nhận Hawaii và những hoạt động kiến tạo tầng giữa của dãy núi lửa có hoạt động di chuyển theo hướng nhất định cùng thời gian theo niên đại địa chất. Ở một vài khu vực núi lửa khác, chúng ta lại không ghi nhận được hiện tượng này. Như vậy, hiện tượng có thể xảy ra, nhưng cũng có thể không.

Nguồn: The Naked Scientists