Trang chủ Life Nơi nào trên Trái đất chỉ có con trai, không có con...

Nơi nào trên Trái đất chỉ có con trai, không có con gái?

Tây Lương nữ quốc thì chỉ có con gái mà tuyệt đối chẳng có mụn đàn ông nào, còn nơi này thì ngược lại, chỉ có con trai mà không hề có bóng dáng con gái. Đây là đâu?

Đáp án: Ở dưới nước.

Nguồn: Hà Hoa