Trang chủ English Nếu trả lời đúng những câu hỏi này, học sinh lớp 1...

Nếu trả lời đúng những câu hỏi này, học sinh lớp 1 có thể vào Harvard

Đây là những câu đố dành cho cậu học sinh lớp 1 nhưng thông minh hơn học sinh lớp 3. Bạn có muốn thử không?

Bạn có muốn thử sức mình không?

Nguồn: Brightside