Trang chủ Science Một năm ánh sáng là bao xa?

Một năm ánh sáng là bao xa?

Nhiều người dễ nhầm tưởng năm ánh sáng là đại lượng về thời gian. Thực tế năm ánh sáng là đại lượng về khoảng cách.

Như chúng ta đều biết, ánh sáng có tốc độ- nó là thứ di chuyển nhanh nhất trong vũ trụ với vận tốc khoảng 300.000km/s như vậy trong 1 năm ánh sáng đi được khoảng 9,5 triệu triệu km. Vì việc nói về quãng đường thế này rất rắc rối nên các nhà du hành đã quyết định nói ngắn gọn là 1 năm ánh sáng.

Nguồn: The Naked Scientists