Trang chủ Life Hạt gì không bao giờ nảy mầm?

Hạt gì không bao giờ nảy mầm?

Trong 10 giây, nếu bạn có ngay câu trả lời đúng thì trí thông minh, sự hiểu biết và khả năng phản ứng nhanh của bạn rất đáng nể đấy.

Bạn thử nghĩ xem loại hạt kỳ lạ không bao giờ nảy mầm này là hạt gì nhé.

Đáp án: Hạt mưa.

Nguồn: Vitalk