Trang chủ Math Làm thế nào để 29 – 1 = 30?

Làm thế nào để 29 – 1 = 30?

Nghe oái oăm quá nhỉ. Bạn sẽ cần vượt qua lối mòn khi tìm đáp án cho câu đố này.

Đáp án: Hãy đổi các con số thành số La Mã và bỏ đi số I. Ta có: XXIX – I = XXX.

Nguồn: Tri Thức Trẻ

Chia sẻ