Trang chủ Life Định nghĩa đa thức của fan cuồng bóng đá

Định nghĩa đa thức của fan cuồng bóng đá

Thầy giáo gọi một cậu học trò có vẻ đang ngái ngủ đứng dậy, yêu cầu: "Em hãy cho thầy biết các thí dụ về đơn thức, nhị thức và đa thức".

Học trò, vốn là dân ghiền bóng đá, dõng dạc trả lời:

-Thưa thầy, tối qua nhà em ai cũng thức xem đá banh, đó là đa thức. Khi sắp hết hiệp một thì chỉ còn lại em và ba em xem, đó là nhị thức. Đến cuối trận chỉ còn mình em xem, đó là đơn thức.

Thấy: !?!?!?

Nguồn: VietFun Story