Trang chủ Life Khi đốt người, muỗi đã thực hiện một công bằng bao nhiêu?

Khi đốt người, muỗi đã thực hiện một công bằng bao nhiêu?

Có ai thắc mắc về câu hỏi này không?

Công do con muỗi tạo ra khi đốt người rất bé, xấp xỉ bằng 10^-7 Jun.

Nguồn: Tôi yêu Vật lý