Trang chủ Life Hai chiếc bánh nào giống hệt nhau?

Hai chiếc bánh nào giống hệt nhau?

Trong 6 chiếc bánh sinh nhật dưới đây, bạn hãy chỉ ra 2 chiếc giống hệt nhau trong vòng nửa phút nhé.

Đáp án: Bánh số 3 và số 4.

Nguồn: VnExpress