Trang chủ Science Giọt nước nhảy múa

Giọt nước nhảy múa

Thí nghiệm giọt nước nhảy múa là sự thể hiện của hiệu ứng Coanda.

Thí nghiệm thể hiện hiệu ứng Coanda trên giọt nước. Luồng hơi khí sẽ bao quanh giọt nước và tạm thời giữ chúng lại . Khi luồng khí thay đổi hướng, chuyển động quanh giọt nước, động lượng của luồng không khí khiến giọt nước lơ lửng, chống lại lực hấp dẫn.

Do chịu ảnh hưởng của sức căng bề mặt, nên trong thí nghiệm này, giọt nước cũng có hình thù thay đổi, bất thường, dẫn tới chuyển động bất tuân quy tắc của luồng không khí.

Nguồn: Physics fun