Trang chủ Life Giải thích chiêu thoát chó cực độc của cáo bằng vật lý

Giải thích chiêu thoát chó cực độc của cáo bằng vật lý

Lúc chạy để tránh con chó đuổi bắt, con cáo thường thoát thân bằng cách bất thình lình rẽ ngoặt sang hướng khác, đúng lúc con chó định ngoạm nó.

Khi cáo bất thình lình thay đổi hướng chạy, con chó sẽ không thể chạy được theo cáo, vì theo quán tính, chó còn phải chạy hướng cũ thêm một lúc nữa.

Sở dĩ cáo làm được điều này là bởi nó có một chiếc đuôi lớn, giúp nó lái không khí dễ dàng.

Nguồn: Tôi yêu Vật lý