Trang chủ English Giải thích 3 định luật Newton bằng xe đạp thú vị quá!

Giải thích 3 định luật Newton bằng xe đạp thú vị quá!

Rất nhiều hiện tượng khi đạp xe đạp có thể dễ dàng giải thích được khi áp dụng 3 định luật Newton. Không tin ư, thử xem nhé!

Bạn có bao bao giờ chú ý khi bắt đầu đạp xe thì khó khăn hơn so với lúc xe đang di chuyển ở tốc độ không đổi? Bạn có tự hỏi mình rằng, điều gì đã làm xe chuyển động? Hoặc suy nghĩ tại sao nó di chuyển về phía trước? Có lẽ là chưa, và bạn cũng không phải là người duy nhất.

Thử xem khi áp dụng 3 định luật Newton, những câu hỏi trên được lý giải thế nào?

Nguồn: Youtube