Trang chủ Life Đuổi hình chiếc bàn này, bạn bắt được chữ gì không?

Đuổi hình chiếc bàn này, bạn bắt được chữ gì không?

8 giây là thời gian tối đa cho câu đố đuổi hình bắt chữ này. Những người thông minh chỉ cần 3 giây thôi.

Đáp án: Bóng bàn.

Nguồn: Trumso