Trang chủ Life Được nhắc bài và cái kết vô cùng “thốn”

Được nhắc bài và cái kết vô cùng “thốn”

Được nhắc bài thế này kể ra cũng khó yên tâm được nhỉ!

Có phải nó bảo mình làm như trong clip không nhỉ? Phân vân quá, tới giờ nghĩ vẫn chưa ra!

Nguồn: Học giỏi Toán

Chia sẻ