Trang chủ Science Đồng xu biết nhảy khỏi miệng chai

Đồng xu biết nhảy khỏi miệng chai

Thấm ướt miếng giấy, phủ nó bao quanh đồng xu. Đặt nó vào miệng một chai nước đang để sẵn trong tủ lạnh. Sau một thời gian, lấy chai ra. Làm ấm chai bằng tay thì thấy đồng xu đột nhiên nhảy ra khỏi miệng chai.

Không khí cũng như các loại khí sẽ bị co lại khi làm lạnh. Khi nắp chai mở, không khí bị co lại sẽ có không khí khác bị đẩy vào chai để cân bằng áp suất trong và ngoài chai. Đó là lý do đồng xu ướt dính vào miệng chai khi chai được làm lạnh.

Khi bạn làm ấm không khí lên, không khí giãn nở, áp suất tăng lên và tác dụng một lực rất lớn lên đồng xu, lớn tới nỗi đồng xu đủ sức phá vỡ băng đá bao quanh nó ở miệng chai và văng ra ngoài.

Nguồn: The Naked Scientists