Trang chủ Life Đố bạn làm cách nào để qua cây cầu yếu?

Đố bạn làm cách nào để qua cây cầu yếu?

Một người lái chiếc xe tải muốn qua cầu. Không may đây là cây cầu yếu, chỉ chịu được 10 tấn, trong khi riêng chiếc xe đã 8 tấn, lại chở 4 tấn hàng.

Vậy bác tài làm cách nào qua được cây cầu này mà không được bớt một cân hàng nào ra khỏi xe.

Đáp án: Thì bác tài cứ việc đi qua thôi. Một mình bác thì nặng giỏi lắm trăm cân chứ mấy.

Nguồn: Hà Hoa