Trang chủ Science Đi thang máy, bạn đang nặng lên hay nhẹ đi?

Đi thang máy, bạn đang nặng lên hay nhẹ đi?

Bạn có bao giờ tự hỏi, khi đi thang máy, mình nặng lên hay nhẹ đi không?

Lực hấp dẫn tác dụng lên một vật có sự thay đổi theo độ cao của vật so với Trái đất. Vật càng ở xa Trái đất, lực hấp dẫn càng nhỏ.
Tuy nhiên, với trường hợp thang máy, do khoảng cách của nó ở tầng cao nhất so với Trái đất cũng không quá đáng kể nên lực hấp dẫn hầu như là không đổi.

Do vậy, khi bạn cân ở trên Mặt đất và cân khi ở trong thang máy trên tầng cao nhất thì lực hấp dẫn không thay đổi nên trọng lượng của bạn cũng không thay đổi.

Tuy nhiên, khi thang máy di chuyển xuống với gia tốc a, do cùng hướng với gia tốc trọng lực g nên trọng lượng của bạn khi đó được tính thành P = m(|g-a|) < P = mg (trọng lượng đo khi trên mặt đất). Nghĩa là khi thang máy đi xuống, bạn bị nhẹ đi.

Ngược lại, khi thang máy đi lên, do gia tốc ngược với gia tốc trọng trường nên P = m. (g + a) > P = m.g. Nghĩa là, bạn nặng lên.

Nguồn: Theo Ted Ed