Trang chủ Life Đa số mọi người giải câu đuổi hình bắt chữ này trong...

Đa số mọi người giải câu đuổi hình bắt chữ này trong 3 giây

Bạn thuộc về thiểu số hay đa số? Hãy tự kiểm tra nhé.

Đáp án: Ca dao.

Nguồn: VnExpress