Trang chủ Life Cùng một dây mạng, làm thế nào để nâng cấp băng thông?

Cùng một dây mạng, làm thế nào để nâng cấp băng thông?

Câu này chỉ khó với người không hiểu nguyên tắc gửi gói dữ liệu.

Đường dây kết nối mạng cho dù là bằng đồng hay cáp quang, đều kết nối với máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ, Máy chủ là nơi gửi các gói dữ liệu. Trang web mà chúng ta duyệt đều được phân giải thành các gói dữ liệu nhỏ gửi trước đến máy chủ dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ, sau đó máy chủ nhà cung cấp dịch vụ mới gửi tới máy người dùng.

Nếu bạn nâng cấp băng thông mạng, nhà cung cấp dịch vụ sẽ thay đổi cài đặt máy chủ, giúp tốc độ truyền gửi gói dữ liệu đến máy tính của bạn nhanh hơn, từ đó đạt được tốc độ băng thông truyền gửi cao hơn.

Nguồn: 10 vạn câu hỏi vì sao - NXB Giáo dục