Trang chủ Life Con gì mang được miếng gỗ lớn nhưng không mang được hòn...

Con gì mang được miếng gỗ lớn nhưng không mang được hòn sỏi?

Theo bạn đó là con gì?

Đáp án: Con sông

Nguồn: Tổng hợp