Trang chủ Life Con gì không có xương mà vẫn đứng được?

Con gì không có xương mà vẫn đứng được?

Chắc chắn là bạn biết con này đấy. Hãy thử lục lại kho dữ liệu trong não mình xem.

Đáp án chính là con dốc.

Nguồn: Thủy Tiên