Trang chủ Life Con gì đầu nhỏ bụng to?

Con gì đầu nhỏ bụng to?

Con gì đầu nhỏ bụng to,
thân mình bé tí, tiếng như bò gọi con?

Đáp án: Ễnh ương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòngnhập tên bạn vào đây