Trang chủ Science Cây cối đối phó thế nào khi bị nhiễm virus?

Cây cối đối phó thế nào khi bị nhiễm virus?

Khi cây cối bị nhiễm virus, nó có đối phó giống như con người xử lý không?

Có sự khác biệt căn bản trong cách virus lan rộng ở động vật và thực vật. Ở động vật, virus tiêu diệt tế bào và từ đó lây lan sang những con khác.

Trong khi đó, ở thực vật, chúng lây lan qua những lỗ nhỏ gọi là sợi liên bào.Cách chủ yếu mà thực vật dùng để đối phó với virus là đóng các sợi liên bào này lại. Chúng có thể sử dụng protein để ngăn virus lây lan rộng hơn.

Ngoài ra, giống động vật, thực vật có thể có phản ứng lại với virus một cách rất nhạy cảm – các tế bào thực vật tại chỗ có virus sẽ chết. Chúng lựa chọn hi sinh một phần bản thân để ngăn virus lan rộng.

Nguồn: The Naked Scientists