Trang chủ English Câu cá, tìm chữ

Câu cá, tìm chữ

Trong bức tranh dưới đây có ẩn giấu 6 từ về chủ đề dã ngoại, bạn có muốn thử sức mình không?

Bạn tìm cho đủ 6 từ trong tranh nhé!

Đáp án:

  1. Fish
  2. Hot
  3. Wave
  4. Boy
  5. Tree
  6. Nice

Nguồn: Puzzles World