Trang chủ Life Cái gì có đầu nhưng không có não, biết chạy mà chẳng...

Cái gì có đầu nhưng không có não, biết chạy mà chẳng biết đi?

Đã chạy là phải phóng vù vù mới chịu, chứ nó không đi thong thả từng nước được. Bạn có đoán được cái thứ có đầu mà chẳng có não này là gì không?

Đáp án: Cái xe.

Nguồn: Hà Hoa