Trang chủ Math Các mũi tên chỉ về hướng nhiều nhất?

Các mũi tên chỉ về hướng nhiều nhất?

Trong các hướng trên, dưới, trái, phải, các mũi tên trong hình sau chỉ về hướng nào nhiều nhất?

Đáp án: Cả 4 hướng đều bằng nhau.

Nguồn: VnExpress