Trang chủ Science Các bạn nhỏ thi gì trong Ngày hội Lập trình Wecode 2018?

Các bạn nhỏ thi gì trong Ngày hội Lập trình Wecode 2018?

Ngày hội Lập trình Wecode 2018 năm nay có chủ đề là Thành phố Thông minh và đây cũng là chủ đề của cuộc thi Wecode quốc tế năm 2018.

Nhiệm vụ của các lập trình viên nhí là giải quyết các thách thức cho thành phố thông minh. Đó có thể là thách thức về môi trường, năng lượng, đấu tranh bảo vệ quyền trên internet hay sự khác biệt về kỹ thuật số giữa các thế hệ…

Tham gia cuộc thi, các kỹ sư nhí của chúng ta có thể lựa chọn sử dụng nền tảng lập trình Scratch ở bất kỳ phiên bản nào để xây dựng hoạt ảnh hoặc trò chơi hay ở mức cao hơn là sử dụng nền tảng lập trình App Inventor 2 để làm ứng dụng.

Nếu ở vòng loại, các em chỉ cần gửi sản phẩm cùng video quay lại quá trình làm sản phẩm là đủ, thì ở vòng chung kết các em phải thuyết trình được ý tưởng của mình: về vấn đề đặt ra cần giải quyết và giải pháp được lựa chọn trong thời gian từ 3-5 phút.

Nguồn: Học viện STEM