Trang chủ Science Bí quyết sống vài trăm nghìn năm của cây cối

Bí quyết sống vài trăm nghìn năm của cây cối

Theo các nhà khoa học, cây Lomatia - vua là cây sống lâu nhất trên thế giới. Nó có thể đã sống được từ 43.000 tới 135.000 năm.Bí quyết là gì nhỉ?

Bí quyết sống thọ của cây này là tự sao DNA của chính mình . Một nhánh cây sẽ đào sâu dưới đất, mọc rễ và phát triển thành cây.
Như trường hợp của cây Lomatia – Vua, dù không thể tạo hạt do nó đã có tới 3 lần sao DNA trong tế bào, nhưng một phần cây đào sâu dưới đất, mọc rễ và phát triển thành cây mới.

Các nhà khoa học có thể khẳng định nó thuộc cùng một cây là bởi chúng được tìm thấy ở cùng khu vực. Họ xác định tuổi của cây bằng cách so sánh với những mẫu mô hóa thạch có tuổi đời tới 135.000 tuổi và thấy chúng vô cùng giống nhau.

Nguồn: The Naked Scientists